top of page

Congrés 2019

programa-cqa2019.png
Dijous 24 d'octubre
9:00
9:40
9:45
10:15
10:45
11:30
12:45
14:00
14:15
15:15
15:45
17:00
18:15
Obertura Congrés - Acreditacions a l'espai firal
Inauguració Tècnica
Nous valors guia de l'OMS: Progrés i perspectives (Auditori) per Martin Williams (King's College London)
Taula institucional (Auditori)
Foto de grup / Pausa Cafè / Visita Zona Firal
SALUT 1

Efectes en la salut de la contaminació atmosfèrica: més enllà dels bàsics (en anglès)

EMISSIONS 1

Port de Barcelona:

perspectives

EMISSIONS 2

Homologació i etiquetatge

ambiental dels vehicles a motor

EMISSIONS 4

Emissions reals

dels vehícles

EMISSIONS 3

Les noves partícules: contaminants, ultrafines i biomassa

SALUT 2

Sistema de vigilància en

contaminació i salut

MOBILITAT 1

Gestió operativa de zones

de baixes emissions

AUDITORI
SALA PM10
SALA NO2
SALA O3
DEMO 1

Kunak

DEMO 2

Labaqua

DEMO 3

Patrocinador 3

DEMO 4

Patrocinador 4

Networking / Dinar / Visita Zona Firal
Avaluació de l'eficàcia de les mesures per a la millora de la qualitat de l'aire (Auditori) per Xavier Querol (CSIC-IDAEA)
URBANISME 1

Innovacions en la gestió

urbana: ciutats saludables

EMISSIONS 5

Emissions en obres:

eines de prevenció

MOBILITAT 2

Transport públic: millora de

les infraestructures

EMISSIONS 6

Eficàcia de les mesures de reducció d'emissions al sector productiu

MOBILITAT 3

Mobilitat activa

FISCALITAT 1

Eines fiscals per a la millora de la qualitat de l'aire

AVALUACIÓ I
MODELITZACIÓ
1

Modelització de la

qualitat de l'aire

EMISSIONS 7

Convivència entre indústria i veïnatge

Fi de la jornada
9:00
9:45
10:15
11:30
12:15
13:30
14:00
Divendres 25 d'octubre
AUDITORI
SALA PM10
SALA NO2
SALA O3
Obertura Congrés - Acreditacions a l'espai firal
El repte dels sostres nacionals d'emissions (Auditori) per Maj-Britt Larka (Ministeri per a la Transició Ecològica)
Pausa Cafè / Visita Zona Firal
Cloenda (Auditori) per Jordi Sunyer (ISGLOBAL)
MOBILITAT 4

Planificació de

la mobilitat

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1

Tothom sap què és

la qualitat de l'aire?

MOBILITAT 5

Cap al

vehicle net

MOBILITAT 7

Gestió metropolitana de la qualitat de l'aire

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
2

Com comunicar

efectivament a la població?

MOBILITAT 6

La nova mobilitat de les mercaderies: distribució última

AVALUACIÓ I
MODELITZACIÓ
2

Avaluació de la qualitat de

l'aire a escala local

Fi del Congrés sobre la Qualitat de l'Aire 2019
bottom of page