top of page
A

Objectius

favorir la projecció dels diferents agents sectorials i recolzar sinèrgies i aliances
necessàries per enfortir i visibilitzar el sector de la gestió de la qualitat de l’aire.
I
nvolucrar els agents clau –tècnics, polítics i mitjans de comunicació– per afavorir l’adopció de polítiques integrals en favor de la qualitat de l’aire.
R
E
eflexionar i debatre sobre les estratègies i accions necessàries per resoldre  l’immens repte tècnic que demana la societat per aconseguir uns nivells òptims de qualitat de l’aire a l’entorn urbà.
studiar les solucions tecnològiques presents al mercat i dinamitzar la seva implantació territorial.
bottom of page