top of page

Sessió Avaluació i modelització 1

Modelització regional i la seva aplicació per a la gestió de la qualitat de l'aire

Horari

Dia 15 d'octubre 11:30h - 12:25

Sala virtual

Sala Mary Walton

Resultats

La relació entre emissió d'un contaminant i immissió (la seva concentració en cada punt del territori) no és directa. Això vol dir que per a una mateixa emissió podem tenir una immissió en un punt determinat molt diferent.

 

La modelització de la qualitat de l'aire esdevé una eina clau i complementària a l'ús observacions a fi de: fer diagnosis, pronòstics i planificar diferents mesures per millorar la qualitat de l'aire.

 

L'objectiu de la sessió serà el de proporcionar una visió transversal posant en comú treballs a diferents escales, des de els darrers treballs a nivell Europeu en el marc de CLTAP/EMEP a exemples de treballs realitzats a Catalunya tot mostrant tant la línia de desenvolupament científic com la seva aplicabilitat en matèria de gestió de la qualitat de l'aire

Ponències i debat final amb les intervencions de:​

 

Air quality in the European perspective within the context of the CLTAP/EMEP. Hilde Fagerli, cap de la divisió de modelització climàtica i contaminació atmosfèrica. Norwegian Meteorological Institute

 

Understanding Ozone formation in Spain. Oriol Jorba Casellas. Cap del grup de Composició Atmosfèrica. Barcelona Supercomputing Center (BSC)   


Meteorological and photochemical modeling analysis of extreme ozone episodes in Barcelona and surrounding region during summer 2019. Mireia Udina Sistach . Professora Associada. Universitat de Barcelona.


Implementation of emissions numerical simulations and air quality models in Catalonia

Eva Pérez Gabucio. Tècnica de la Secció d'Immissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire. Generalitat de Catalunya

Lluis Alegre Vall. Director Àrea de Mobilitat. Autoritat del Transport Metropolità


Sessió moderada per Albert Soret Miravet.  Cap del grup de Serveis del Sistema Terra. Barcelona Supercomputing Center (BSC)

bottom of page