top of page

Sessió Emissions 1

Inventaris d'emissions a mig i llarg termini

Horari

Dia 14 d'octubre 12:00-13:00h

Sala virtual

Sala Mary Walton

Resultats

Els inventaris d’emissions atmosfèriques són un eina per avaluar les aportacions de contaminants de cada font emissora a l’atmosfera.

 

Els inventari d’emissions permeten, entre d’altres, fer una diagnosi sobre el territori del grau d’implicació de cada font emissora a la contaminació atmosfèrica, avaluar l’eficàcia de mesures pensades per reduir les emissions i proporcionar informació d’entrada necessària per a poder pronosticar la qualitat de l’aire a partir de models matemàtics.

 

L'objectiu d’aquesta sessió ha estat presentar diferents metodologies d’estimació d’emissions que actualment s’apliquen, incloent l’ús de models matemàtics i observacions derivades de dades de satèl·lit i estacions de mesura en superfície.

Debat amb les intervencions de:

Emission inventories for high-resolution air quality modelling. Santiago Enciso. Enginyer investigador. Barcelona Supercomputing Center (BSC)
Monthly NOX emission estimates from space. Bas Mijling. Investigador postdoctoral. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Servei meteorològic nacional holandès.
Control en continu de COVs en perímetres d'activitats emissores. Eva Gallego. Investigadora postdoctoral. Universitat Politècnica de Catalunya

Dynamics of volatile organic compounds in a western mediterranean oak forest. Ana Maria Yáñez-Serrano. Investigadora postdoctoral.  IDEA-CSIC

Sessió moderada per Marc Guevara. Investigador postdoctoral. Barcelona Supercomputing Center (BSC)

bottom of page