top of page

Ponència

8af818da3a0948ad87ebae6703d85917.webp

Isabel Hernández

Generalitat Catalunya

Subdirectora general de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica

 Protocol d’Activació d’Escenaris Contaminació a Catalunya

La Direcció general de Qualitat Ambiental de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha elaborat un nou Protocol d’Activació d’Escenaris de Contaminació amb diversos objectius: unificar els protocols existents, afegir nous contaminants (PM2,5 i SO2),  definir les mesures que poden aplicar els diferents sectors responsables de les emissions i millorar els protocols d’informació a la ciutadania.

10 sabel Hernandez.jpg

DIVENDRES 27 OCTUBRE
SALA 3
09.30H

bottom of page