top of page

Ponència

8af818da3a0948ad87ebae6703d85917.webp

Jaume Targa

Consultor sènior
i director de 4sfera.

Estat de la QA a Europa: Directiva vs actualització OMS

Jaume Targa de 4sfera Innova (dins del grup Temàtic ETC/HE de la AEMA) presentarà l’estat de qualitat de l’aire a Europa comparant  els nivells de la Directiva 2008/50/EC i els nivells de la última guía de OMS. Per donar compliment a la Directiva de qualitat de l’aire 2008/50/EC, els Estats europeus han desplegat xarxes de qualitat de l’aire a tot el territori. Actualment, l'Agència Europea del Medi Ambient, recull i gestiona dades de més de 3.500 estacions que cobreixen els contaminants principals, en més de 30 països.

Jaume Targa.jpg

DIJOUS 26 OCTUBRE
SALA 1
15.10H

bottom of page