top of page

Sessió Emissions 2

Contaminació atmosfèrica en entorns industrials

Horari

Dia 14 d'octubre 13:00 - 14:00h

Sala virtual

Sala Mary Walton

Resultats

La contaminació atmosfèrica en entorns industrials genera preocupació als veïns propers a les indústries. En certs entorns industrials on hi ha problemàtiques associades, les diferents administracions i indústries implicades han de gestionar una situació complexa, aportar informació i adoptar mesures de seguiment que donin tranquil·litat a l’entorn proper.

 

En aquesta sessió s'han exposat diferents casos en què s’han dut a terme accions d'informació i sensibilització vers la contaminació atmosfèrica i de la perspectiva de futur que suposen els canvis en la regulació europea d’emissions a l’atmosfera industrials.

La Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC). A càrrec de Jordi Puig.  Tècnic del Servei de Vigilància i Control de l'Aire - Secció d'Emissions de la Generalitat de Catalunya  
Gestión del grupo Hinojosa de la situación generada por el impacto odorífero de su Papelera en la población de Sarrià de Ter. A càrrec d'Isabel García Claudio. Directora d'Organització Corporativa de Hinojosa Packaging Solutions
La Taula de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona. A càrrec de Marina Caballería. ERF - Estudi Ramon Folch i Associats     
Cambios en regulación Europea de emisiones a la atmósfera industriales. A càrrec d'Alfredo López Carretero. Director Environmental policy. Ricardo Energy & Environment.

Sessió moderada per Isabel Hernandez. Sub-directora general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya

Ponents

bottom of page