top of page

El perquè del Congrés

La contaminació atmosfèrica és una de les majors causes de mort a escala global
  • Vuit de cada deu ciutats superen els nivells d'orientació de la qualitat de l’aire de l'Organització Mundial de la Salut.
  • A Catalunya, se superen els nivells de NO2  i PM10  en zones habitades per milions de persones.
L'aire contaminat de Barcelona
bottom of page