Sessió Mobilitat 1

Zones de Baixes emissions (ZBE): el cas de Barcelona i aplicació a ciutats de més de 50.000 habitants 

Horari

Sala virtual

Dia 14 d'octubre 11:00-12:25h

Sala Leonor Tarrasón

Resultats

Les Zones de Baixes Emissions (ZBEs) ja són una realitat al nostre territori i un model en expansió, ja que la Llei del Canvi Climàtic requereix que municipis i ciutats de característiques determinades implementin la seva pròpia ZBE.

 

Això implica que en el moment present sigui necessari organitzar-se per treballar conjuntament entre administracions per buscar sinèrgies i aconseguir, entre tots, millorar la qualitat de l'aire que respirem.


L’objectiu de la sessió va ser contrastar diverses experiències a diferents escales territorials de cara a conèixer les lliçons apreses després d'un temps de funcionament de la ZBE de les Rondes de Barcelona, els reptes que afronten els municipis més petits i les eines de coordinació disponibles a escala supramunicipal.

ZBE: lliçons apreses a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A càrrec de Marc Iglesias. Cap de la Secció de Mobilitat Sostenible de l'AMB
ZBE Rondes de BCN. A càrrec de Maíta Fernández-Armesto. Coordinadora projectes de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
ZBE Sant Joan Despí. A càrrec d'Enric Tarradellas. Tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Sessió moderada per Mariona Conill. Tècnica de mobilitat de la Secció de Mobilitat Sostenible de l'AMB

Ponents