top of page

Sessió Mobilitat 1

Zones de Baixes emissions (ZBE): el cas de Barcelona i aplicació a ciutats de més de 50.000 habitants 

Horari

Dia 14 d'octubre 11:00-12:25h

Sala virtual

Sala Leonor Tarrasón

Resultats

Les Zones de Baixes Emissions (ZBEs) ja són una realitat al nostre territori i un model en expansió, ja que la Llei del Canvi Climàtic requereix que municipis i ciutats de característiques determinades implementin la seva pròpia ZBE.

 

Això implica que en el moment present sigui necessari organitzar-se per treballar conjuntament entre administracions per buscar sinèrgies i aconseguir, entre tots, millorar la qualitat de l'aire que respirem.


L’objectiu de la sessió va ser contrastar diverses experiències a diferents escales territorials de cara a conèixer les lliçons apreses després d'un temps de funcionament de la ZBE de les Rondes de Barcelona, els reptes que afronten els municipis més petits i les eines de coordinació disponibles a escala supramunicipal.

ZBE: lliçons apreses a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A càrrec de Marc Iglesias. Cap de la Secció de Mobilitat Sostenible de l'AMB
ZBE Rondes de BCN. A càrrec de Maíta Fernández-Armesto. Coordinadora projectes de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
ZBE Sant Joan Despí. A càrrec d'Enric Tarradellas. Tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Sessió moderada per Mariona Conill. Tècnica de mobilitat de la Secció de Mobilitat Sostenible de l'AMB

Ponents

bottom of page