top of page

Ponència

8af818da3a0948ad87ebae6703d85917.webp

Glòria Sánchez

Àrea Metropolitana de Barcelona

Tècnica de Gestió i Prevenció de Residus

Construcció de mapes d’olor col·laboratius mitjançant Ciència Ciutadana

La metodologia desenvolupada en la proposta de norma espanyola ha estat la primera en incloure la CC en una norma o estàndar en el món, i serà un precedent pel desenvolupament d'aquest tipus de projectes. L' elaboració d'aquesta norma ha estat promoguda pel  Comitè CNT 77/SC 2/GT coordinat per l'associació AMIGO.

gloria Sanchez.jpg

DIVENDRES 27 OCTUBRE
SALA 1
11.40h

bottom of page