top of page

Ponència magistral

Simulating air quality in cities: CALIOPE-Urban current state and perspectives
Jan Mateu

Horari

Sala virtual

Dia 15 d'octubre 9:15 - 9:45h

Sala Leonor Tarrasón

Ponent

Jan Mateu Armengol és investigador Postdoctoral al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i professor de Mecànica de Fluids de la UPC.

Resultats

Resum

bottom of page