top of page

TAULA RODONA

L'ozó troposfèric i els escenaris de mitigació previstos

MODERA

MODERA

Oriol Jorba
BSC

DIJOUS 26 OCTUBRE
SALA 3
15.30H

L’Ozó troposfèric (O3) és un contaminant atmosfèric secundari d’origen fotoquímic que té efectes adversos sobre la salut, la vegetació, els ecosistemes i el clima. El episodis de contaminació per O3 són recurrents i severs als països del sud d’Europa i les mesures per mitigar-ne l’impacte són complexes de dissenyar pels processos químics altament no-lineals responsables en la formació d’O3 i l’elevada contribució dels seus nivells de fons. En aquesta sessió es discutiran els aspectes més rellevants sobre els processos de formació d’O3 a Espanya, les tendències dels darrers anys i l’avaluació d’escenaris futurs de mitigació.

Oriol-Jorba-2.jpg

PONENTS

4 Xavier Querol IDAEA CSIC.jpg

Xavier Querol

IDEA-CSIC

Herve Petetin.jpg

Hervé Petetin

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

bottom of page