top of page

Ponència magistral

Ozó troposfèric, episodis, precursors d'ozó i comportament durant el confinament COVID19
Xavier Querol

Horari

Dia 14 d'octubre 14:00 - 14:30h

Ponent

Xavier Querol és professor investigador i dirigeix ​​el grup EGAR a IDAEA-CSIC. Centrat principalment en la contaminació atmosfèrica, la valorització de residus i la geoquímica aplicada. Supervisor de 26 tesis doctorals. > 500 articles en revistes SCI. Membre de LRTAP-UNECE, OMS i comitès i grups de treball de la CE que assessoren sobre directives sobre qualitat de l'aire i clima. 2013 Premi "Rey Jaime I" a la Protecció del Medi Ambient. Inclòs a la ISI Highly Cited Scientists.

Resultats

Resum

bottom of page