Sessió Avaluació i modelització 2

Bioindicadors com avaluació de la qualitat de l'aire

Horari

Sala virtual

Dia 15 d'octubre 12:30 - 13:30h

Sala Mary Walton

Continguts

L’ús de bioindicadors en el seguiment i avaluació de qualitat de l’aire planteja noves oportunitats en la gestió d’aquest vector, no només en àmbits no urbanitzats.

 

En aquesta taula es presentaran tres exemples en l’ús de bioindicadors associats tant a: fluxes (aire/aigua) centrant-se en com la pluja ens permet avaluar la qualitat de l’aire; organismes vius tipus líquens (vinculats a elements tant inerts com vius - arbrat) aplicat a la ciutat de Barcelona.

 

Per últim, s’exposarà treballs realitzats associant el nivell d’infraestructura verda i la qualitat de l’aire a escala urbana. 

De com la pluja reflecteix la qualitat de l'aire. A càrrec d'Anna Àvila. Investigadora del CREAF - UAB 

Bioseguiment, amb líquens epífits, per l’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona. A càrrec d'Antonio Gómez. Professor titular de la  Universitat de Barcelona    
Impacts of green infrastructures on urban air quality.  A càrrec d'Alba Badia. PostDoctorand de l'ICTA - UAB   

 

Sessió moderada per Núria Machuca. Servei de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'AMB

Ponents