top of page

Ponència

Vigilància de l'impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut (sessió en anglès)

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 12:45-14:00h

Sala PM10 de la Fira de Sabadell

La qualitat de l'aire és un dels principals determinants ambientals per a la salut en les àrees urbanes. En aquesta sessió es presentaran i analitzaran diferents sistemes de vigilància emprats arreu del món per valorar l’impacte en salut de la contaminació atmosfèrica, explorant els principis bàsics d’aquests sistemes, així com els seus punts forts i limitacions. Es discutiran també les opcions emprades per comunicar aquesta informació tècnica cap a la població.

bottom of page