top of page

Ponència

Transport públic: millora de les infraestructures

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 15:45-17:00h

Sala NO2 de la Fira de Sabadell

Què hem de fer (i què no hem de fer) en matèria d'infraestructures per afavorir el transport públic? La sessió va encaminada a respondre aquesta qüestió. A partir de l'anàlisi dels aspectes ambientals que han de complir actuacions en infrastructures, i amb la recent decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de paralitzar la construcció del trams de l'autopista C-32 entre Lloret i Blanes com a cas d'estudi, es presentarà una proposta d'actuacions desitjables (i superflues) en matèria d'infrestructures a Catalunya.

Ponents

bottom of page