top of page

Ponència

Planificació de la mobilitat

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 25 d'octubre 10:15-11:30h

Auditori de la Fira de Sabadell

La planificació de la mobilitat es una de les eines de les que disposa l’administració per millorar la qualitat de l’aire de les nostres viles i ciutats. Una planificació que ha d’englobar a tots els modes de transport i tenir en compte tant la mobilitat de les persones com de les mercaderies. Amb l’objectiu de millorar les ciutats, en termes d’habitabilitat i qualitat de vida. A la sessió es donarà una visió general de com afecta la qualitat de l’aire a la salut de les persones i la importància de la planificació; i com a exemples d’aquests instruments de planificació es presentarà un Pla de Mobilitat Urbà (el PMU de Granollers) i un pla d’àmbit regional, el Pla Director de Mobilitat (pdM 2020-2025, en el que la salut i el medi ambient han estat elements transversals).

bottom of page