top of page

Ponència

La nova mobilitat de les mercaderies: distribució última

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 25 d'octubre 12:15-13:30h

Sala NO2 de la Fira de Sabadell

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) té una importància creixent tant en l’estratègia de lluita contra la contaminació atmosfèrica com en la gestió de les ciutats.
La mobilitat de mercaderies a l’entorn metropolità genera al voltat del 20% del conjunt del transit i és el responsable de més del 40% de les emissions. Tant el sector com les ciutats presenten diversos reptes que cal afrontar sense major dilació. La taula donarà a veu a algunes de les ments més brillants del territori que permetran posar llum als principals oportunitats de la DUM.

bottom of page