top of page

Ponència

Modelització de la qualitat de l'aire

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 17:00-18:15h

Auditori de la Fira de Sabadell

Un model de qualitat de l’aire és una representació matemàtica que aglutina i sintetitza tots els factors que intervenen en la qualitat de l’aire: condicions meteorològiques, emissions de contaminants, usos del sòl... i que dona com a resultat la distribució espacial i l'evolució temporal de la concentració de contaminants. Així doncs, és una eina fonamental per a l'avaluació de la qualitat de l'aire. L'objectiu de la sessió és explicar com es fa la modelització a casa nostra i quines novetats tecnològiques poden millorar-ne els resultats.

bottom of page