top of page

Ponència

Les noves partícules contaminants, ultrafines i biomassa

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 12:45-14:00h

Sala NO2 de la Fira de Sabadell

Quan parlem de material particulat en suspensió en l’aire, fem referència a un tipus de contaminació variat i complex, constituït per una àmplia varietat de mides i de composició química. Les partícules en suspensió ha estat objecte de nombrosos estudis per determinar les efectes perjudicials per a la salut de la població i ja apareixien en les primeres normatives sobre gestió i avaluació de la qualitat de l’aire ambient. Malgrat que ens molts casos, les actuacions planificades de millora de la qualitat de l’aire han estat efectives, encara hi ha extenses àrees del territori que enregistren nivells de partícules en suspensió per sobre dels que es consideren admissibles, i una eventual revisió de la normativa podria incorporar valors límit més estrictes i tenir en compte altres fraccions d’aquest contaminant. L’objectiu de la sessió és el de conèixer com s’afronta la problemàtica per partícules en suspensió en diferents zones on la contribució principal d’aquest contaminant es diversa i no ho és necessàriament la provinent de les emissions del trànsit.

bottom of page