top of page

Ponència

Innovacions en la gestió urbana: ciutats saludables

Horari

Dia 24 d'octubre 15:45-17:00h

Ubicació

Auditori de la Fira de Sabadell

Descripció

La gestió de la qualitat de l'aire a les ciutats precisa de solucions incòmodes per la ciutadania. Ràpides, efectives, però políticament poc acceptables. Ens trobem davant d'un dilema equiparable al canvi climàtic però a escala local. Requerim d'innovació aplicada a diverses escales per transformar l'urbanisme i la salubritat de les ciutats per convertir-les en entorns d'alta qualitat ambiental.

bottom of page