top of page

Ponència

Homologació i etiquetatge ambiental de vehicles a motor

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 11:30-12:45h

Sala O3 de la Fira de Sabadell

L’escàndol del Dieselgate i les diferències d’emissions entre l’homologació i la circulació real dels vehicles, han fet que els ciutadans tinguin missatges confusos sobre la contaminació dels vehicles. L’etiquetatge de vehicles pot ser una bona eina per clarificar aquests conceptes i alhora ajudar a les administracions a poder fer polítiques i mesures per millorar la qualitat de l’aire a les ciutats. En aquesta sessió es volen explicar diferents tipus d’etiquetatge, la seva relació amb les emissions reals de vehicles i l’homologació, i la seva utilitat a l’hora d’aplicar mesures de reduccions d’emissions de trànsit.

bottom of page