top of page

Ponència

Gestió metropolitana de la qualitat de l'aire: enfocaments de diverses àrees metropolitanes (sessió en anglès)

Horari

Ubicació

Dia 25 d'octubre 12:15-13:30h

Sala O3 de la Fira de Sabadell

Descripció

Centenars de ciutats europees s’enfronten amb la tasca de millorar la qualitat de l’aire de les seves ciutats. S’han creat diferents espais europeus de seguiment i Europa està sent molt estricte amb aquest tema. Cal donar una ullada sobre com s’estan enfrontant amb aquest problema moltes d’elles. Coneixerem la gestió general que s'està fent i les accions que s'apliquen i com es controlen a la regió de l'Ïlle de France de París que ha aplicat algunes mesures força controvertides amb un èxit desigual.

Ponents

bottom of page