top of page

Ponència

Emissions reals dels vehicles

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 12:45-14:00h

Sala O3 de la Fira de Sabadell

Actualment, el trànsit de vehicles és la principal font d’emissió de NOX i PM2,5 a les ciutats. Aquesta problemàtica s’incrementa per la proximitat entre les emissions dels vehicles i l’aire que respiren els ciutadans. En aquesta sessió es volen explicar els diferents sistemes de mesura d’emissions (sistemes a distància i PEMS: Portable Emissions Measurement Systems) per analitzar les emissions dels gasos de combustió dels vehicles en condicions reals de conducció (RDE: Real Driving Emissions). Es mirarà d’informar respecte les incerteses de les mesures, les emissions típiques dels diferents tipus de vehicles (turismes dièsel – gasolina, furgonetes, motos de 2 i 4 temps), les divergències observades entre les mesures reals i l’actual sistema oficial d’homologació de vehicles (el WLTP: Worldwide harmonized vehicles test procedure) i els costos aproximats de dur a terme aquestes mesures.

bottom of page