top of page

Ponència

Eines fiscals per a la millora de la qualitat de l'aire

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 17:00-18:15h

Auditori de la Fira de Sabadell

La utilització d'instruments de fiscalitat ambiental per a la reducció de la contaminació són part important de la política mediambiental als països de l'OCDE i la UE. Reforcen el principi que "qui contamina, paga", mitjançant l'eliminació de les subvencions perjudicials per al medi ambient i la internalització dels costos ambientals amb el principal objectiu de reduir les emissions contaminants en els sectors on apliquen. A més tenen un efecte secundari que és la recaptació de fons públics per a finançar polítiques ambientals. En la sessió es presenstaran propostes de fiscalitat sobre el sector de la mobilitat tant per a la restricció del trànsit urbà com en les vies d'alta capacitat. S'espera tenir elements d'anàlisis sobre la seva efectivitat en la millora de la qualitat de l'aire així com en la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

bottom of page