top of page

Ponència

Efectes en la salut de la contaminació atmosfèrica: més enllà dels bàsics (xerrada en anglès)

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 11:30-12:45h

Auditori de la Fira de Sabadell

Qualitat de l'aire i salut estan indissolublement lligats. Aquesta sessió s'enfoca a presentar l'exposoma, un nou concepte de recerca amb un gran potencial aplicat a la qualitat de l'aire per entendre les vies biològiques de transmissió, així com experiències de recerca i treball de camp en països d'ingressos baixos i mitjos (per ex. Índia), a càrrec de dos experts en recerca amb perfil internacional.

bottom of page