top of page

Ponència

Cap al vehicle net

Horari

Dia 25 d'octubre 10:15-11:30h

Ubicació

Sala NO2 de la Fira de Sabadell

Descripció

El sector del transport per carretera està experimentant canvis importants per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire a les zones urbanes i a la lluita contra el canvi climàtic. Això comporta afrontar grans reptes tecnològics que permetin reduir les emissions d’aquests contaminants i assolir una economia neutre en carboni. Com a conseqüència d'això, estem vivint grans transformacions respecte als sistemes de propulsió dels vehicles. En aquesta sessió s'oferirà, de la mà d’experts en la matèria, una visió dels modes de propulsió alternatius al petroli més importants, amb la intenció d’aclarir conceptes i donar informació actualitzada per esvair les incerteses de com seran els vehicles del futur.

bottom of page